Jennie och Magnus Magnusson gick från ett liv av kriminalitet, droger och missbruk till frihet. Paret vittnar: ”I mörkret så har Han varit vårt ljus, och det håller och bär”.

- Erbjudande om Gratis Bibel -
Alpha Sverige