Pingstkyrkan i Jönköping ligger vid Västra Torget. Den invigdes den 1 februari 1981 vid Västra torget. På platsen hade tidigare ett antal bostadslängor legat. De var arbetarlägenheter som tillhörde Jönköpings tändsticksfabrik.

- Erbjudande om Gratis Bibel -
Alpha Sverige